Krediyi Erken Ödeme Cezası Kaldırıldı

Bankalardan ihtiyaç kredisi kullanan müşterilerin borçlarını erken kapatması halinde bankaya erken ödeme tazminatı alma hakkı veren madde kaldırılıyor. Bankaların hem ihtiyaç kredilerinde hem de konut kredilerinde uyguladığı bu ceza şimdilik sadece ihtiyaç kredilerinde kaldırılırken konut kredilerindeki nasıl bir düzenleme yapılacağı konusu ise daha sonra görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden Tüketicinin Korunması Kanun Tasarısı’nda yer alan, kredi borcunun vadesinden önce kapatılması halinde, kredi verene, tüketiciden erken ödeme tazminatı talep etme imkanı veren madde kanun metninden çıkartıldı. Bu düzenleme ihtiyaç kredilerini kapsarken, konut kredilerini içermiyor. Kanunun konut finansmanı ile ilgili madde görüşmeleri TBMM’nin daha sonraki oturumlarında ele alınacak.

Bugün ele alınacak tasarının mevcut hali, konut kredilerinde birden çok taksit ödemesinin veya borç tamamının erken ödenebileceğini, bu durumda konut finansmanı kuruluşunun gerekli indirimi yapmasını düzenliyor. Söz konusu madde erken ödeme tazminatı düzenlemesi içerdiği için genel kurulda bu konuda da bir önergenin ele alınması bekleniyor.

TBMM’de ilk 30 maddesi kabul edilen toplam 88 maddelik kanun tasarısından, hükümet ve muhalefetin ortak önergesiyle, tüketici aleyhine bir düzenleme olması sebebiyle kanunun yapılış amacına ters düştüğü gerekçesiyle çıkartılan hüküm şöyleydi:

“Belirli bir süreli kredinin erken ödenmesi durumunda, kredi veren erken ödeme tazminatı talep edebilir. Bu tazminat, erken ödeme ile kredi sözleşmesinin sona erme tarihi arasındaki sürenin bir yılı aşmaması durumunda erken ödenen kredi tutarının binde beşini, bir yılı aşması halinde yüzde birini aşamaz. Tazminat, öngörülen faiz tutarını aşamaz.”

Söz konusu maddede; tüketicinin, birden çok taksiti tek seferde ödemesi veya vadesinden önce kredinin tamamını kapatması halinde, kredi verenin miktara göre gerekli faiz ve maliyeti hesaplayarak indirim yapması yükümlülüğünü düzenleyen hükümde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Bakanlık yetkilisi, düzenlemedeki amacın, tüketicilerin eline geçebilecek ek parayı öncelikli olarak borç ödemelerinde kullanmalarının teşvik edilmesi olduğunu belirterek, “Böylelikle borç sarmalının azalması yönünde katkı sağlanacak. Maliyet unsurlarından indirim yapılması da, tüketiciyi erken ödemeye teşvik eden en öneli etkendir. Hal böyleyken, tazminat talep edilmesinin mevzuattan çıkartılması olumlu bir gelişme” diye konuştu.

Aynı yetkili, bankaların borç – kredi ilişkilerini kurarken toplam maliyet ve karı bütün yönleriyle hesaplayarak fiyatlama yaptıkları için, tazminat almayacak olmalarının bankalar açısından bir kayıp sayılamayacağını ifade etti.

Başka bir yetkili ise, tüketicinin korunmasıyla ilgili düzenlemelerin gündemde yoğun yerinin olduğu bir dönemde, iptal edilen düzenlemenin tüketiciyi değil, finansal sektörü koruyan bir düzenleme olduğunu; finans sektörüne ek gelir yaratıcı olan unsurun kanunun kapsamından çıkartıldığını söyledi.

One Response to Krediyi Erken Ödeme Cezası Kaldırıldı

  1. Ferda Selin Aydın dedi ki:

    Bence faiz hesabının da gözden geçmesi gerekiyor Çünkü bankalar faizi peşin aldığı için ana para ödemesini hiç azaltmıyor. Çağdaş ülkelerde böyle vahşi ve faşist bir uygulama yok. Mesela iki ay kredi ödemesi yapıp borcu kapatmak istediğinizde ödedikleriniz yok sayılıyor, önce faizler alındığı için… Bu konuda da birşeyler yapılmasının zamanı geldi.

Bir Cevap Yazın

Önceki yazıyı okuyun:
Finansbank Tek SMS ile Alması Kolay İhtiyaç Kredisi

Düzenlediği her kampanyayla tüketicinin yanında olan Finansbank, sadece tek SMS ile başvuru yapılabilen "Alması Kolay, Ödemesi Kolay İhtiyaç Kredisi" kampanyası...

Kapat