Kredi Kartında Yeni Dönem Neler Değişti?

BDDK kredi kartlarında uygulanacak yeni kuralları belirledi. Kart limitinin gelire göre belirleneceği yeni düzene göre, cebimizde kaç kartı olursa olsun limitlerimiz gelirimizin 4 katını geçemeyecek. Bütün hesabımızı buna göre yapacağız. İlk defa kredi kartı sahibi olanların ilk yıldaki limiti ise maaşının iki katını aşamayacak. Asgari ödeme oranlarının da yeniden düzenlendiği değişikliğe göre, asgari ödeme tutarını toplam 3 kez ödenmeyen kredi kartları mal ve hizmet alımına kapatılacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğe göre, ödenmesi gereken asgari tutaryan ise şöyle olacak:

Kredi kartı limiti 15.000 TL’ye kadar olan kredi kartlarda dönem borcunun % 30’u,

Kart limiti 15.000 ile 20.000 TL arasında olan kartlardan dönem borcunun % 35’i,

Kart limiti 20.000 TL’nin üzerinde olan kartlardan dönem borcunun % 40’ı,

Yeni tahsis edilen kredi kartlarında ilk 1 yıl boyunca dönem borcunun yüzde 40’ı.

Banka bu miktarlardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebilecek. Başka bir deyişle daha yüksek oranlarda asgari ödeme tutarı belirleyebilecek.

“Kredi kartı limiti” başlığını taşıyan maddede de değişiklik yapıldı. Buna göre, kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklık veya engel durumunu, ekonomik ve sosyal durumunu, aylık veya yıllık ortalama gelirini, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limitini, bir model veya skorlama sistemi sonuçlarını, müşterini tanı ilkeleri ile bilgi alışverişi şirketlerinden temin edilecek bilgileri dikkate alarak kullanım limiti tespit edecek.

1.000 TL’ye kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi, kart hamili tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilecek. Kart çıkaran kuruluşların, müşterileri hakkında müşterinin kredi ödeme performansı, varlık ve yükümlülükleri, sosyal statüsü, eğitim düzeyi, yaşı ve benzeri ödeme gücünün değerlendirilmesinde etkili olabilecek hususlara ilişkin alacakları beyan ve temin edecekleri belgeler çerçevesinde yapacağı değerlendirmeler ilgili kuruluşça yapılacak teyit niteliğini taşıyacak. Kart çıkaran kuruluşlar, kart hamilleri talep etmedikçe kredi kartı kart limitlerini artıramayacak.

LLmitler Maaşın 4 Katını Geçemeyecek

Bankalar, kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapılması şartıyla, kart hamillerinden belirlenen yer ve kanallardan alınacak genel nitelikteki talimat üzerine periyodik limit artırımı yapılabilecek. Limit artışları, artışın gerçekleşeceği tarihten 15 gün öncesinde yapılacak bildirime kart hamilince itiraz edilmemesi halinde geçerli olacak.

Limit artış işlemi öncesinde, ilgili kişinin gelir düzeyi bilgi alışverişinden kontrol edilecek. Yapılan kontrollerde, kart çıkaran kuruluşlardan temin edilen toplam kredi kartı limitinin kart hamilinin gelirinin 4 katını aştığının tespiti durumunda, bu kartlar hakkında limit artış işlemi yapılmayacak.

İlk Defa Kredi Kartı Alanların Limit Durumu

İlk defa kredi kartı sahibi olacakların ise tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limitinin, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamayacak. İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limiti en fazla 1.000 TL olacak.

Asgari Ödeme Oranları – Minimum Ödemeler

Bir takvim yılı içerisinden asgari ödeme tutarı; toplam 3 kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste 3 kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılacak. Sözkonusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılmayacak ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulacak.

Yapılan bir başka değişikliğe göre, asgari ödeme oranları, kredi kartı limiti 15.000 TL’ye kadar olan kredi kartları hakkında 1 Ocak 2014 tarihinden 1 Ocak 2015 tarihine kadar yüzde 27, kredi kartı limiti 15.000 TL’den 20.000 TL’sine kadar olan kredi kartları hakkında 1 Ocak 2014 tarihinden 1 Ocak 2015 tarihine kadar yüzde 32 olarak uygulanacak.

Bir Cevap Yazın

Önceki yazıyı okuyun:
En Ucuz ve En Hesaplı Bayram Kredisi Hangi Bankada

Kurban Bayramı'nın hızla yaklaştığı bugünlerde 9 günlük tatil boyunca nakit sıkıntısı yaşamak istemeyenler banka şubelerini doldurmaya başladı. Bankaların bayrama özel...

Kapat